تبلیغات
اکواریوم کاسپین - طوطی کله سیاه

 طوطی کله سیاه  Black-headed Parrot

P. m. pallidus پیونوس

این طوطی زیبا در سراسر رودخانه معروف امازون زیست می کند. برزیل کلمبیا اکوادور و پرو ونزولا و...

انها جزء طوطی های متوسط کوچک جثه هستند.

Black-headed Parrot (Pionites melanocephalus)3.jpg Black-headed Parrot (Pionites melanocephalus) -side.jpg Black-headed Parrot (Pionites melanocephalus) -back.jpg

جلو                          کنار                           پشت


اکواریوم کاسپین

نگهداری ماهیان اکواریومی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید