تبلیغات
اکواریوم کاسپین - عکس ماهیان اب شور(1)
چهارشنبه 16 آذر 1390  07:53 ب.ظ    ویرایش: چهارشنبه 16 آذر 1390 08:10 ب.ظ
توسط: m m

Achilles Tang - Acanthurus achilles - Lanai, Hawaii

Goldring Surgeonfish - Ctenochaetus strigosus - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Goldring Surgeonfish - Ctenochaetus strigosus - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Goldring Surgeonfish - Ctenochaetus strigosus - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Goldring Surgeonfish - Ctenochaetus strigosus - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 


Lanai, Hawaii
 
Achilles Tang - Acanthurus achilles - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 

Orangeband Surgeonfish - Acanthurus olivaceus - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
 
Orangeband Surgeonfish - Acanthurus olivaceus - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
 
Orangeband Surgeonfish - Acanthurus olivaceus - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
Bignose Unicornfish - Naso vlamingii - Palau
Palau
 
Bignose Unicornfish - Naso vlamingii - Palau

Spotted Unicornfish  - Naso brevirostris - Palau
Palau
 

Bluespine Unicornfish - Naso unicornis - Maui, Hawaii
Maui, Hawaii
 
Bluespine Unicornfish - Naso unicornis - Maui, Hawaii
Maui, Hawaii
 
Bluespine Unicornfish - Naso unicornis - Maui, Hawaii
Maui, Hawaii
Orangespine Unicornfish - Naso lituratus - Yap, Micronesia
Yap, Micronesia
 
Orangespine Unicornfish - Naso lituratus - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Orangespine Unicornfish - Naso lituratus - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Orangespine Unicornfish - Naso lituratus - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
 
Orangespine Unicornfish - Naso lituratus - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Mimic Surgeonfish - Acanthurus pyroferus - Palau
Palau

Whitecheek Surgeonfish - Acanthurus nigricans - Palau
Palau
 

Lined Bristletooth - Ctenochaetus striatus - Palau
Palau
 

Brown Surgeonfish - Acanthurus nigrofuscus - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
 
Brown Surgeonfish - Acanthurus nigrofuscus - Kona Coast, Hawaii
Yellowfin Surgeonfish - Acanthurus xanthopterus - Palau
Palau
 
Yellowfin Surgeonfish - Acanthurus xanthopterus - Maui, Hawaii
Maui, Hawaii
 
Yellowfin Surgeonfish - Acanthurus xanthopterus - Maui, Hawaii
Maui, Hawaii
 

Eyestripe Surgeonfish - Acanthurus dussumieri - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
 
Eyestripe Surgeonfish - Acanthurus dussumieri - Lanai, Hawaii

Blue-Lined Surgeonfish - Acanthurus nigroris - Lanai, Hawaii

Whitebar Surgeonfish - Acanthurus leucopareius - Maui, Hawaii

Convict Tang - Acanthurus triostegus - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
 
Convict Tang - Acanthurus triostegus - Kona Coast, Hawaii
Kona Coast, Hawaii
 

Yellow Tang - Zebrasoma flavescens - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Yellow Tang - Zebrasoma flavescens - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Yellow Tang - Zebrasoma flavescens - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Yellow Tang - Zebrasoma flavescens - Lanai, Hawaii
Lanai, Hawaii
 
Brushtail Tang - Zebrasoma scopas - Yap, Micronesia

Masked Rabbitfish - Siganus puellus - Palau
Palau
 
Masked Rabbitfish - Siganus puellus - Palau
Palau
 
Masked Rabbitfish - Siganus puellus - Yap, Micronesia
Yap, Micronesia
 

Coral Rabbitfish - Siganus corallinus - Palau
Palau

   


نظرات()   

اکواریوم کاسپین

نگهداری ماهیان اکواریومی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید